Pontelankone

Suomalaista työtä

 

Janne Luoma-aho

"Kevytyrittäjä" / Sekatyömies

Janne on toiminut vuoden 2016 alkupuolelta asti ns. "kevytyrittäjänä". Laskutus kiertää laskutuspal-velu Eezy:n kautta, joka tarkoittaa että kaikki yhtey-denpito tapahtuu meidän ja asiakkaan välillä, mutta lasku tulee Eezyltä. Lasku maksetaan Eezylle ja laskussa näkyy työn suorittajana Pontelankone / Janne.  Lisätietoja löytyy  www.eezy.fi